groupe rédactionnel de normalisation européenne « Produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux de piscines »Anul acesta, grupul redacţional pentru standardizare europeană privind „Produsele chimice utilizate la tratarea apei din piscine” s-a întrunit la Oslo (Norvegia), miercuri, 23 mai.

 

În calitate de preşedinte al acestui grup, doctorul Xavier DAROK, director al laboratorului Océdis, a făcut o analiză a evoluţiei lucrărilor în curs.

 

Se constată aşadar că un nou standard este gata să fie publicat, că 5 standarde sunt în faza de evaluare anterioară publicării, că 8 standarde fac obiectul unei evaluări în urma revizuirii lor cincinale (CLP, Biocide, ADR), că 4 standarde sunt în pregătire în vederea evaluării lor cincinale (CLP, Biocide, ADR) şi că 4 standarde sunt în proiect de redactare.

 

Xavier Darok

Doctor Xavier DAROK director al laboratorului Océdis


Astfel, în data de 24 mai, cu ocazia reuniunii grupului de lucru pentru standardizare europeană privind „Tratarea apei” (TC164/WG9), Doctor Xavier DAROK a prezentat raportul de activitate a grupului său redacţional în faţa experţilor europeni şi a altor preşedinţi de grupuri redacţionale prezenţi.

 

Următoarele reuniuni vor avea loc în 23 octombrie anul viitor, la Paris, pentru grupul redacţional privind „Produsele chimice utilizate la tratarea apei din piscine”, şi în mai 2013, pentru grupul de lucru privind „Tratarea apei” (TC164/WG9).