groupe rédactionnel de normalisation européenne « Produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux de piscines »Tento rok se ve středu 23. května setkala v Oslu (Norsko) redakční skupina pro evropskou normalizaci „chemických produktů používaných na úpravu bazénových vod“.

 

V roli předsedy této skupiny pan doktor Xavier DAROK, ředitel laboratoře Océdis, poskytl aktuální informace o postupu současných prací.

 

Vyplývá z nich, že nová norma je připravena na publikaci, že před publikací je hodnoceno 5 norem a 8 norem je hodnoceno po jejich pětileté revizi (CLP, biocidy, ADR), 4 normy se připravují s ohledem na jejich pětiletou revizi (CLP, biocidy, ADR) a u 4 norem se projektuje sepsání.  

 

Xavier Darok

Doktor Xavier DAROK ředitel laboratoře Océdis


24. května během setkání pracovní skupiny pro evropskou normalizaci „Úprava vody“ (TC164/WG9) doktor Xavier DAROK udělal shrnutí práce jeho redakční skupiny evropským expertům a jiným přítomným předsedům redakčních skupin.

 

Příští schůzka redakční skupiny pro „chemické produkty používané na úpravu bazénových bod“ se uskuteční 23. října v Paříži a v květnu 2013 se sejde pracovní skupina „Úprava vody“ (TC164/WG9).