HYDRA SYSTEME, întreprindere specializată în proiectarea şi fabricarea de acoperitori de piscine din anul 1996,  se lansează în cucerirea unor pieţe noi. Olivier Brière, conducătorul întreprinderii de 7 ani, Zofia Romaniec, care răspunde de pieţele din Europa de sud şi Fabrice Dey, responsabil pentru Europa de nord şi de est, ne împărtăşesc motivaţiile lor cu privire la această nouă provocare.

Olivier BRIEREOlivier BRIERE : « Până la momentul de faţă, am fost prezenţi în Belgia, în Elveţia şi în Spania, în special prin intermediul saloanelor internaţionale care ne-au permis să lucrăm în mod direct cu utilizatorii de piscine. În prezent, ne concentrăm eforturile către export, căutând distribuitori. HYDRA SYSTEME acordă o mare atenţie alegerii reprezentanţilor săi pe plan internaţional, deoarece aceştia trebuie să fie capabili în special să promoveze imaginea calităţii premium a produselor noastre, respectând etica întreprinderii, şi anume calitatea serviciilor şi menţinerea unei relaţii apropiate cu clienţii. Din aceste motive, am decis să înfiinţăm un departament de export şi să recrutăm 2 persoane care să răspundă de sectorul respectiv, şi anume: Zofia ROMANIEC care îşi desfăşoară activitatea în cadrul societăţii pentru implementarea departamentului de export şi pentru dezvoltarea clientelei către Europa de Sud, şi Fabrice DEY, care a făcut parte din echipa de marketing pentru export din cadrul POOL TECHNOLOGIE, care va răspunde de Europa de Nord şi de Est. »

Zofia ROMANIEC : « Europa de Sud reprezintă pentru noi o mare provocare, deoarece acoperitorile automate nu sunt atât de răspândite ca în Franţa sau în Germania, de exemplu. Prin urmare, am hotărât să folosim toate instrumentele necesare (cataloage, cursuri de formare profesională, documentaţii referitoare la produse) în toate limbile şi să ţinem seama de toate tendinţele de consum din fiecare ţară pentru a ne adapta oferta. La momentul de faţă, distribuţia HYDRA SYSTEME este asigurată de PSH, un producător spaniol de pompe, care a început să distribuie B2B. Acesta oferă un catalog complet de produse şi accesorii. În Italia, GRUPPO DUEBI se ocupă de produsele noastre. Ne bazăm în mare măsură pe aceste 2 societăţi pentru a ne dezvolta activitatea în aceste 2 ţări. »

Fabrice DEY : « Hotărârea de dezvoltare în străinătate nu reprezintă numai vânzarea produselor în alte ţări, acest lucru înseamnă înainte de toate un proces complex care trebuie implementat pentru a le oferi clienţilor din străinătate aceleaşi servicii de calitate ca şi cele care ne-au impus în Franţa. Acest lucru presupune neapărat o reanalizare a metodelor de funcţionare şi o reorganizare a întreprinderii. În prezent, consider că HYDRA SYSTEME va deveni un actant principal în Europa. Suntem deja prezenţi în Marea Britanie, fiind reprezentaţi de BTU POOL SERVICES, precum şi în Republica Cehă şi în Slovacia, având o strânsă colaborare cu POOLTECHNIKA. Mult de lucru în perspectivă pentru un sezon care se anunţă deosebit de fructuos! »