V sobotu 3. července 2010 se v areálu sídla společnosti v Orli uskutečnila pravidelná výroční Valná hromada registrovaných členů evropského hospodářského sdružení Inter Pool Cover Team (IPC Team E.H.Z.S.).
Slavnostní atmosféra setkání byla umocněna faktem, že společnost IPC Team slaví tento rok 5 let své úspěšné existence a její zakládající mateřská společnost Alukov HZ dokonce 15let. V rámci jednání sdružení byla jednomyslně schválena účetní závěrka za rok 2009 a rozpočet hospodaření na rok 2010.Bylo konstatováno, že i v náročných ekonomických podmínkách let 2009 a 2010 se dařilo a nadále daří plnit ambiciózní obchodní a finanční cíle celé skupiny a to zejména díky důrazu na inovace a využití nejmodernějších technologií.

V uplynulém období byly na trhy uvedeny technologicky i designově vyspělé modely zastřešení bazénů a spa. Rozšíření nabídky a kontinuální zaměření na vlastní inovace následně vedly jak k oslovení většího počtu zákazníků tak ale také k růstu vlastní dealerské sítě v mnoha zemích světa.

Valná hromada jednomyslně potvrdila ve vedení společnosti p. Jana Zitka - Prezident a p. Wieslawa Rygielskeho – Viceprezident, Marcel Kroužil – Managing Director . Dále VH rozhodla o jmenování nejužšího vedení sdružení tzv. „Corporate Governance”. Jedná se o tým TOP managerů, kteří se budou specializovat v následujících strategických oblastech řízení: Jednotliví členové IPC Team zhodnotili průběžné výsledky hospodaření a půlroční práce velmi pozitivně a vyslovili přesvědčení, že rok 2010 bude přes všechny problémy po všech stránkách pro sdružení úspěšný!