Provozování automatizovaného systému pro úpravu vody si vyžaduje mnoho zdlouhavých manipulačních kroků: navrtání potrubí, nainstalování objímek, těsnění, atd. Aby společnost CCEI usnadnila práci instalatérům, vytvořila měřicí komoru a systém kompaktního vstřikování, které umožňují umístit všechno nezbytné příslušenství pro úpravu vody do jediného bodu na potrubí.


Měřicí komora umožňuje nainstalovat dvě sondy, dva vstřikovače a také jeden detektor průtoku a uzemnění předinstalované na potrubí.


Zelia Pod, založený na elektrolyzéru Zelia, má délku 185 mm. Je možné vyhradit místo v instalaci použitím prázdné komory Zelia.

 

Zelia Pod CCEI

Zelia Pod CCEI

Uvnitř

Zelia Pod CCEI

Půdorys


Pro zajištění spolehlivého měření sondy analyzují vodu v bazénu ve vnitřní měřicí komoře Zelia Pod. Výtok injekce se tedy nedostane do kontaktu s vodou použitou k měření. Předinstalované uzemnění hraje také svou roli, neboť chrání měření od rušivých elektrických proudů. Co se týče detektoru průtoku, ten umí řídit provoz dávkovacího zařízení nebo solného elektrolyzéru.


Díky mnoha možnostem je zařízení Zelia Pod kompatibilní se všemi typy dávkování, regulace i solnými elektrolyzéry. Chcete-li plně využít možnosti tohoto zařízení, můžete jej nainstalovat se systémem, který sestává ze solného elektrolyzéru, regulátoru pH a analyzátoru oxidačně-redukčního potenciálu.