Získáním společností Kripsol a Sugar Valley v roce 2016 byla společnosti Hayward Pool Europe otevřena možnost nabídnout komplexní škálu produktů v souladu s evropskými právními normami, vhodných zejména pro kolektivní bazény (velké veřejné bazény nebo vnější hotelové bazény).


Značka „Hayward Commercial“ tak nyní zaštiťuje čerpadla, filtry, tepelná čerpadla a vybavení pro úpravu vody.


K dispozici jsou dvě filtrační technologie: laminátové/vrstvené filtry a vinuté filtry využívající technologii FiberPool pro větší projekty.


Sortiment filtračních čerpadel konformních s evropskou směrnicí o ekodesignu (třífázový motor IE3) nabízí širokou výkonnostní škálu pro všechny typy bazénů.

 

Filtre Hayward BA 1000 Pompes HCP Series
Filtr "BA 1000" čerpadlo"HCP Series"


Řešením v otázce vytápění jsou vysoce výkonná tepelná čerpadla řady EnergyLine Pro.


Na úpravu vody Hayward nabízí velkokapacitní elektrolyzéry soli (např. Saline C a AquaRite Commercial) a vybavení potřebné ke kontrole vody či k aplikaci roztoku chlóru (pH a regulace redoxní reakce).

 

Aquartie Commercial HAYWARD

HCH Service HAYWARD

 

elektrolyzér "AquaRite Commercial" tepelné čerpadlo"HCH Series"


V rámci uvedení těchto výrobků na trh zavádí společnost specifickou strukturu, jež má odpovídat potřebám a nárokům nové klientely.