V pátek 22. června 2012 se v areálu podnikového ředitelství v Orli uskutečnila sedmá pravidelná výroční Valná hromada všech 14registrovaných členů evropského hospodářského sdružení Inter Pool Cover Team (IPC Team E.H.Z.S.).

 

 

IPC TEAM annual meeting


V rámci jednání sdružení byla jednomyslně schválena účetní závěrka za rok 2011 a vyrovnaný rozpočet hospodaření na rok 2012. Vedení sdružení konstatovalo, že i v náročných ekonomických podmínkách let 2010 a 2011 se nadále daří plnit ambiciózní strategické, obchodní a finanční cíle celé skupiny.


Na jednání sdružení byly také prezentovány realizované podpůrné rozvojové aktivity v oblasti webmarketingu, implementací internetových projektů G.O.A.L. (Island Smoke, iPod aplikace, nové weby členů IPC Team) a standardních inzertních nástrojů a podpor formou výstav ve členských zemích.


Dalším významným bodem jednání bylo jednomyslné přijetí nového člena ALUKOV Deutschland GmbH. Tímto se zvyšuje počet členů sdružení na 15.


Valná hromada jednomyslně potvrdila ve vedení společnosti p. Jana Zitka - Prezident a nově zvolila Viceprezidentem p. K. A. J. Lauwerse.

 

Dosavadní Viceprezident p. Wieslaw Rygielski ukončil svoji činnost ve sdružení IPC Team i ve společnosti Alutherm Sp. z o.o. Tímto bychom panu Rygielskemu rádi poděkovali za dlouholetou spolupráci a popřáli mnoho štěstí a úspěchů v dalším profesním působení.

 

IPC Team annual meeting