JUSTE LIEN 18Po zvláštních vydáních Speciál UK 2011, Speciál Rusko 2011, Speciál Itálie 2011 a Speciálu Emerging Markets pÅ™ipravuje EuroSpaPoolNews své jarní vydání: LE JUSTE LIEN č. 18 a SPECIAL SPAS č. 8 (v časopise).

ÄŒasopis bude vydán nákladem 8 500 výtisků a rozeslán poštou do celého svÄ›ta. Navíc bude pÅ™ístupný online ve formátu pdf na naší stránce vÄ›nované vydavatelské Äinnosti.
 

Máte-li zájem o jeho zaslání ZDARMA, napište nám na: [email protected]

 

 

JUSTE LIEN N°18

 

JUSTE LIEN 18

SPECIAL SPAS N°8

 

SPECIAL SPAS 8

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neváhejte tedy zasílat naší redakci svá tisková prohlášení (aktuality a informace o nových produktech Vaší spoleÄnosti). Všechny dodané informace budou zveÅ™ejnÄ›ny v nÄ›kolika jazycích na našich internetových stránkách a otištÄ›ny ve zpravodajích.

Letos na podzim vyjdou také: zvláštní vydání Speciál Middle East, Speciál Germany a Speciál Barcelona.

 

 

 

Budoucí vydání 2011 LE JUSTE LIEN