Po zvláštních vydáních Speciál UK 2010, Speciál Rusko 2010, Speciál Itálie 2010 a prvního vydání Speciálu Emerging Markets připravuje EuroSpaPoolNews své jarní vydání.

Časopis bude vydán nákladem 8 500 výtisků a rozeslán poštou do celého světa. Navíc bude přístupný online ve formátu pdf na naší stránce věnované vydavatelské činnosti.

Neváhejte tedy zasílat naší redakci svá tisková prohlášení (aktuality a informace o nových produktech Vaší společnosti). Všechny dodané informace budou zveřejněny v několika jazycích na našich internetových stránkách a otištěny ve zpravodajích.

Rezervujte si už dnes své místo ve vydání Spring 2010.

Letos na podzim vyjdou také: zvláštní vydání Speciál Middle East, Speciál Germany a Speciál Lyon...