photometerTintometer představuje nový přístroj PM630, úplně první model z řady fotometrů Lovibond PM600, který je vybaven funkcí Bluetooth.

 

Tímto způsobem mohou být údaje o vodě v bazénu rychle a jednoduše přeneseny na Smartphone nebo tablet. Systém spočívá v bezplatné aplikaci Lovibond AquaLX, která je schopna mnohem rychleji než dříve zhodnotit a zpracovat obdržené výsledky analýzy a okamžitě dodat grafické znázornění těchto údajů.

 

Díky čipu GPS ve Smartphone nebo tabletu AquaLX rovněž identifikuje přesné umístění odebraného vzorku.

 

Mimo to lze přidat další informace jako například jméno osoby, která provedla odebrání vzorků.

 

Díky doplňkové aplikaci PoolM8 jsou výsledky týkající se tvrdosti vody spolehlivé: hodnota Langelierova indikátoru může být určena automaticky jen za pomocí aplikace jednoduchého kódování údajů.

 

Obě aplikace Lovibond jsou dostupné pro systémy Android a iOS.