Voda ve Vašem bazénu by měla být pravidelně monitorována, resp. upravována tak, aby měla správnou kvalitu, byla průzračná, jiskrná a zdravotně nezávadná. Pro výše uvedené vlastnosti je třeba dbát na to, aby byly nejdůležitější parametry (pH, volný a vázaný chlor, redox, alkalita) v optimálních hodnotách. Bazénová voda by rovněž měla být hygienicky zabezpečena, čímž se eliminuje riziko vzniku a rozvoje řas i jiných mikroorganismů.

 

 

automatické dávkovací stanice va dos


Firma Vágner Pool s.r.o. již několik let nabízí snadno nastavitelné a cenově dostupné dávkovací stanice řady VA Dos. Tyto stanice jsou převážně určeny pro rodinné bazény jak s normální - sladkou, tak i slanou vodou. Jsou schopny dávkovat tekutou chemii na bázi chloru / dávkovat bezchlorovou chemii na bázi aktivního kyslíku nebo řídit úpravnu slané vody. Stanice vynikají snadnou montáží, obsluhou I přesným kontinuálním měřením. Přesnost měření je zajištěna možností kalibrace sond dle kalibračních roztoků či referenčního fotometru. Výhodou použití automatických dávkovacích stanic VA Dos je snížení potřeby vizuálního dozoru nad bazénem, zajištění bezproblémového provozu a správné kvality bazénové vody.