Spole?nost Marlig Industries Inc., specialista na opravy trhlin od roku 1980, uv�d� Fix A Leak, vysoce koncentrovan� t?snic� prost?edek pro baz�ny, l�zn? a v�?ivky.�

MARLIG

V�robek se pou?�v� k zat?s?ov�n� baz�nov�ch instalac� a konstrukc� a je prod�v�n po cel�m sv?t?.

Je velmi �?inn� na zat?s?ov�n� vlasov�ch trhlin v betonov�ch a torkretov�ch podlah�ch plaveck�ch baz�n?. Je tak� vysoce �?inn� na zat?s?ov�n� trhlin v p?nou izolovan�ch l�zn�ch.�

V�robce nap?. doporu?uje pou?�t jeden litr p?�pravku na baz�n s objemem 100 000 litr? a denn� ztr�tou a? 3 cm.

Jakmile p?�pravek zat?sn� trhliny, dojde k vytvo?en� ochrany s dlouhou ?ivotnost�.