Během mezinárodního veletrhu bazénů 2012 v Lyonu (Salon International Piscine) se paní Michele RAVIZZA ze serveru EuroSpaPoolNews setkala s panem Eloi PLANES, generálním ředitelem skupiny Fluidra, který jí poskytl „minutový rozhovor“.

EuroSpaPoolNews/Michele RAVIZZA: Pane PLANES, pravidelně zveřejňujeme výsledky skupiny Fluidra a jsou vždy pozitivní; jak si to vysvětlujete z hlediska mezinárodních událostí a zejména ve vztahu k trhu bazénů?

 

stephane Figueiroa

Stéphane FIGUEROA & Eloi PLANES

 

Fluidra/Eloi PLANES: Naše výsledky vysvětlují zejména 2 hlavní důvody; za prvé začínáme sklízet plody velkého úsilí, které již 3 roky vyvíjíme v oblasti výzkumu a vývoje a inovací našich výrobků, zejména co se týče elektrolyzérů soli, technologie ultrafialových paprsků, robotů, kombinovaných dezinfekčních systémů, produktů na osvětlení a tepelných čerpadel, atd. Dále se zhodnotila naše strategie investic v zahraničí, zejména na rozvíjejících se trzích; v roce 2012 jsme zaměřili naše úsilí na východní Evropu (Rumunsko a Černou Horu), Blízký východ (Jordánsko), jihovýchodní Asii (Indonésii) a Jižní Ameriku (Kolumbii).EuroSpaPoolNews/Michele RAVIZZA: Abychom se vrátili k Evropě, jaké jsou pilíře vašeho rozvoje na starém kontinentě?

Fluidra/Eloi PLANES: V Evropě jsme zaměřili naše úsilí na zlepšení spokojenosti našich zákazníků: v první řadě jsme zahájili proces modernizace všech našich agentur, aby byly modernější a dynamičtější; to začalo ve Španělsku již před 3 lety a pokračovali jsme přes jižní Francii a Itálii do Portugalska a budeme v tomto směru pokračovat.
Za druhé jsme rozvinuli službu call center, aby naše služby klientům byly efektivnější, a za třetí jsme hodně investovali značné prostředky do zlepšení poprodejního servisu.

 


EuroSpaPoolNews/Michele RAVIZZA: Všimli jsme si, že jste ve Francii sloučili aktivity firem Certikin a Astral Piscine pod vedení pana Stéphana FIGUEROA; počítáte s opakováním tohoto modelu i v jiných zemích?

Fluidra/Eloi PLANES: Francie je pro nás velmi strategickým trhem a považovali jsme za důležité, aby pan FIGUEROA měl globální vizi trhu s cílem lépe řídit naše zdroje; je možné, že budeme tento model řízení opakovat i v jiných zemích.