Robert GranderathZakladatel a bývalý ředitel společnosti GRANDO v Německu byl od roku 1963 iniciátorem několika inovací v oboru bazénů.
Vyvinul plně automatický systém zastřešení bazénů na bázi rolety (kvůli delšímu udržení teploty vody a její ochraně před největšími nečistotami).
To byla skutečná inovace v době, kdy se veřejnost ještě nezajímala o úspory energie a ochranu životního prostředí. Rodinná firma, kterou založil, dnes vyváží jeho rolety do 54 zemí.

 

Robert Granderath předal otěže společnosti do rukou svých tří synů v roce 1996, i když zůstal do konce poradcem a inspirátorem firmy GRANDO. Mezitím je ve společnosti aktivní již třetí generace. Technický pokrok a vývoj ve společnosti přinesly nový vývoj výrobků a strategie Grando. I dnes jsou kryty stále vyráběny v Německu. Pokud bylo pro Roberta Granderatha důležité vyvinout jedinečný kryt ve své třídě, na srdci měl také pohled za zdi svého podniku a práci v zájmu odvětví jako celku.


Nerad hrál roli na přední části pódia, dal proto svému synovi Bertovi na starost plnit závazky Grando v profesionálních sdruženích a normalizačních organizacích. Příští rok kryt bazénu vyvinutý Robertem Granderathem oslaví své padesáté narozeniny.


Celý tým serveru EuroSpaPoolNews přeje svou upřímnou soustrast Berthovi GRANDERATHOVI a jeho rodině.


Loïc BIAGINI